Khảo nghiệm nuôi trồng nhân tạo quả thể nấm Nhộng trùng thảo bằng phương pháp nuôi cấy đơn bào tử

  • 14/03/2016
  • |
  • |
  • Nghiên Cứu

Xem chi tiết
img
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao
  • 1 Phù Đổng Thiên Vương - P8 - TP.Đà Lạt

  • 0263 3822 246 | Fax: 0263.3823380

  • info@dlu.edu.vn