Giới Thiệu

Giới thiệu chung

         Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao được thành lập theo quyết định số 111/QĐ-ĐHĐL ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt.

          
Tên giao dịch quốc tế: Institute of Research and Hi-tech Application in Agriculture.

          
Địa chỉ email: afgc@dlu.edu.vn

         
Văn phòng và hệ thống phòng thí nghiệm của Viện nằm trong khuôn viên tòa nhà A11, trường Đại học Đà Lạt - Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt.


           Viện NC&UDNNCNC có chức năng nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ; chuyển giao công nghệ ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống; tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực sinh học và nông nghiệp.


           Thành phần cán bộ cơ hữu của Viện hiện nay gồm 6 cán bộ viên chức (1 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 3 cử nhân). Với ưu thế là Viện nghiên cứu thuộc trường Đại học, Viện có mối quan hệ chặt chẽ với các khoa Sinh học, khoa Nông Lâm, khoa Môi trường, khoa Hóa học… do vậy lực lượng cán bộ tham gia hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Viện khá hùng hậu.

           Trong thời gian qua, các hoạt động của Viện chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu về Nấm – Công nghệ Nấm, Thực vật – Công nghệ Thực vật và các dịch vụ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp. Các hoạt động nghiên cứu đã thu hút sự tham gia của nhiều sinh viên, học viên Cao học thuộc trường Đại học Đà Lạt.

Các tin khác