Nghiên Cứu

Một số đề tài, dự án nghiên cứu khoa học triển khai trong năm 2016 của Viện NC&UD Nông nghiệp Công nghệ cao

          Trong năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đơn vị mới được thành lập còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nguồn nhân lực. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng Ủy và Ban Giám Hiệu, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao đã tiến hành triển khai xây dựng một số đề tài dự án với những kết quả như sau:

           1. Nghiên cứu đa dạng thành phần loài của nấm ký sinh côn trùng Cordycipitaceae và họ  Ophiocordycipitaceae ở vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà tỉnh Lâm Đồng ( Đề tài nghiên cứu cơ bản quỹ Nafosted – đã được duyệt triển khai trong năm 2016)

            2. Xây dựng  mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nuôi trồng nấm Trùng thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Gia Lai. ( Dự án Tỉnh Gia Lai –  đã được duyệt triển khai trong năm 2016)

  
            3. Xây  dựng  quy  trình  trồng  nấm  Bào  Ngư  (Pleurotus  spp.)  trên  giá  thể  lên men và sử dụng giá thể sau trồng nấm làm thức ăn gia súc  (Đề tài  cấp  Bộ GDĐT – đã hoàn tất các thủ tục, đã chỉnh sửa đề cương theo quy định mới)


             4. Nghiên cứu chế tạo sản phẩm cao chiết lỏng từ nấm Linh chi và Đông trùng hạ thảo (Đề tài phối hợp với khoa Hóa, ĐH Đà Lạt; đặt hàng của Công ty Cổ phần đầu tư – xây dựng Thiên Nam; Đang tiến hành năm 2015 – 2016)


            5. Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất nguyên liệu trồng nấm (compost)  theo  phương  pháp  lên  men  cơ  chất  (Đề  tài  phối  hợp  với  Trung tâm Neptech  –  Tp Hồ  Chí  Minh; Đề tài sở KHCNTp Hồ  Chí  Minh;  Đã qua vòng sơ tuyển, đang chuẩn bị báo cáo bảo vệ đề cương)

             6. Khảo nghiệm ảnh hưởng của chế phẩm sinh học PRF lên sự phát triển của một số đối tượng cây trồng ở Lâm Đồng (Đề tài phối hợp với khoa Sinh học nhằm thúc đẩy năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên – Đề tài đặt hàng của  công  ty  Việt  Tường;  Đang  chuẩn  bị  ký  hợp  đồng;  Dự  kiến  triển  khai trong năm 2016)

Viện NC&UD Nông nghiệp Công nghệ cao

Các tin khác