Giới Thiệu

Nhân sự Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao


Viện trưởng         TS. Trương Bình Nguyên
Email                   nguyentb@dlu.edu.vn
Phó viện trưởng   Ths. Phan Hoàng Đại
Email                    daiph@dlu.edu.vn
Chuyên viên         Lê Hồng Nhung
Email                   nhunglh@dlu.edu.vn
Nghiên cứu viên   Đinh Thị Thùy Chi
Email                   chidtt@dlu.edu.vn
Nghiên cứu viên    Hồ Minh Hiền
Email                    hienhm@dlu.edu.vn
Nghiên cứu viên   Ths. Nguyễn Hoàng Mai
Email                   mainh@dlu.edu.vn

   

   


 

Nghiên cứu viên   Nguyễn Văn Quảng
Email                   quangnv_vncmt@dlu.edu.vn

 

Các tin khác