Giới thiệu chung

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao - trường Đại học Đà Lạt được thành lập theo quyết định số 211/QĐ-ĐHĐL ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt.

Khảo nghiệm nuôi trồng nhân tạo quả thể nấm Nhộng trùng thảo bằng phương pháp nuôi cấy đơn bào tử

Vừa qua, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao, trường Đại học Đà Lạt đã bước đầu thành công trong việc phân lập các dòng đơn bào tử của nấm Cordyceps militaris.

Phú Yên: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Sáng 13/4, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến Đầu tư và Hợp tác các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2016. Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Trúc. Hội nghị cũng thu hút gần 300 doanh nghiệp, đơn vị quản lý nhà nước các địa phương Bình Định, Quảng Ngãi; các nhà khoa học đến từ trường Đại học Đà Lạt, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP.HCM...

Top